Nosy Be, Madagaskar

Infektionsmedicin för odontologi och medicin

Kursens målsättning är att ge uppdaterad, kliniskt relevant och användbar kunskap om infektionssjukdomar avseende klinik, diagnostik, profylax och behandling. Vi kommer att behandla framförallt de problem vi möter i vår kliniska vardag, men kommer också att ägna tid åt infektionssjukdomar som ännu inte är något stort problem för oss. Madagaskar kan beskrivas som Afrikas Galapagos genom att ön skildes från den afrikanska kontinenten så tidigt. Privat tilläggsarrangemang: Rundresa på Madagaskar.Alla kurser från
Curomed

  • 27 dec - 05 jan   2019
  • Bertil Christensson, professor, Tore Sahlin, specialisttandläkare, lic. organisationskonsult
  • Curomed