Kvicksilver förbjuds i Sverige

Kvicksilver förbjuds helt i Sverige från den 1 juni. Förbudet innebär att varor som innehåller tungmetallen inte får släppas ut på marknaden.

– Kvicksilverepoken går nu i graven, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Beslutet tas vid regeringens sammanträde på torsdag. Förutom att det inte längre blir tillåtet med kvicksilverhaltiga produkter blir det också stopp för att använda kvicksilver inom industrin och tandvården. Vissa undantag kommer att medges och industrins slutdatum är först 2013, men generellt blir förbudet på lite sikt heltäckande.

Sverige blir därmed, tillsammans med Norge, det land i världen som har de hårdaste reglerna för kvicksilver.

Förbudet är det sista kapitlet i en lång räcka beslut som successivt minskat kvicksilveranvändningen i landet. De senaste siffrorna är från 2003 då den årliga tillförseln av kvicksilver till samhället via produkter beräknades till ett halvt ton, varav merparten fanns i batterier, neonrör och andra ljuskällor, samt amalgam.

– Det kommer att behövas ersättningsmaterial men sådana är på gång. Det här är en stark signal till andra länder, säger Carlgren.

Det kvicksilverhaltiga avfall som finns kvar, totalt 1 400 ton, ska slutförvaras i Tyskland, har regeringen bestämt.