Kvinnliga förberedelser inför sommarens faror

Skolavslutning och sommarlov innebär särskilda påfrestningar för kvinnor. Det gäller att beväpna sig, vara på sin vakt och förberedd när krisen kommer.