L: Flyktingars hälsa måste tas på större allvar

Regeringens nya, restriktiva migrationspolitik kommer få allvarliga konsekvenser för nyanländas hälsa och möjlighet till integration. För Liberalerna är det självklart och prioriterat att stärka nyanlända hälsa. I Stockholms läns landsting presenterar vi nu ett integrationspolitiskt program för bättre vård för flyktingar.