L: Snabbåtgärder inte nog, ta ett helhetsgrepp, Regnér!

Det är bra att Åsa Regnér äntligen reagerar efter att regeringen varit närmast stötande passiv i LSS-frågan.  Men snabbåtgärder räcker inte, regeringen måste åtgärda systemfelen och återupprätta den frihetsreform som LSS varit.