Lagen måste ändras om vi ska bli bäst på e-hälsa

Behoven av digitalisering inom hälso- och sjukvården är både många och stora. Dagens vård är patientosäker på grund av lagstiftningen. Lagen måste nu ändras så att den sätter individens behov i centrum.