”Lagen ska skydda mot oseriösa vårdgivare”

Läkarförbundet och Svenska privatläkarföreningen välkomnar förslaget om förändringar i lagen om läkarvårdsersättning.