”Lagen skyddar oseriösa vårdgivare”

Landstingens kontrollmöjligheter ser helt olika ut beroende på vilken drifts- och avtalsform som en vårdgivare har. Vi anser att en harmonisering av lagstiftningen skulle vara till nytta för både patienter, skattebetalare och seriösa vårdgivare. Det är också ett sätt att komma åt lycksökare i välfärdssektorn, skriver fem tjänstemän inom landsting och regioner.