Lägg resurserna på rätt saker, IVO!

Tyresö kommun lyckades placera samtliga ensamkommande som kom 2015, och följa upp. Men en del annat fick vänta, och därför kräver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) nu ett stor antal yttranden från kommunen, vilket både innebär tidskrävande administration och slöseri med skattepengar.