Lägger ned ärende om överdosering

Motala Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat en lex Maria-anmälan om överdosering av läkemedel på en tandläkarmottagning i Motala.