Låginkomsttagare får sämre cancervård

Av patienter med hög inkomst opereras 71 procent för prostatacancer medan motsvarande siffra för dem med låg inkomst är 52 procent.