Lagrådet underkänner regeringens vinstförslag

Att Vänsterpartiet vill avveckla privata företag och införa offentliga monopol är kanske naturligt, men notan för detta har betalats av en hel bransch som under flera år fått leva under ett existentiellt hot, skriver entreprenören Dan Olofsson, som är kritisk mot regeringens vinstbegränsningsförslag – som dessutom sågas av Lagrå