Läkemedel först i andra hand

I Läkemedelsverkets nya rekommendationer för behandling av typ 2-diabetes framhålls livsstilsförändringar före läkemedel.