Läkemedelsföretag begär för högt pris för Xyrem

Läkemedlet Xyrem är ett symtomlindrande läkemedel som kan användas som ett andrahandsalternativ för vuxna patienter som lider av narkolepsi. Men det pris som företaget har begärt är för högt i förhållande till vilken nytta man visat att läkemedlet ger. Läkemedlet kommer därför inte att vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet, enligt ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.