Landstingen måste förse barnen med glasögon!

Majblomman har följt utvecklingen av reglerna kring barns synhjälpmedel i Sverige över tid, och kan konstatera att den nya glasögonreformen inte fungerar enligt regeringens intention. Tanken var att ge barn med synfel helt kostnadsfria glasögon. Vår senaste kartläggning visar dock att barnfamiljer i hela landet fortfarande måste betala för synhjälpmedel.