Landstingens vård till papperlösa granskas

Erbjuder landstingen vård till papperslösa flyktingar, enligt de nya reglerna? Det har regeringen gett statskontoret i uppdrag att undersöka.