Landstinget fortsätter förbättra resultaten

Landstinget i Jönköpings län fortsätter att förbättra resultaten inom flera områden. 2013 nåddes fler högt satta verksamhetsmål för bland annat medicinsk kvalitet, tillgänglighet till vården, patientsäkerhet och patienternas förtroende.