Lång sjukskrivning mer än dubbelt så vanligt för kvinnor

Ergonomi och psykosocial arbetsmiljö är de största riskerna för sjukdom i tandläkaryrket. Mest utsatta är kvinnliga tandläkare. Det visar tre färska rapporter.