Lång väg kvar innan ny tand kan skapas

Möjligheten att med hjälp av stamceller, olika biomaterial eller genterapi bygga upp och skapa en helt ny tand ligger långt in i framtiden.