Lång väg till jobb efter kompletterande utbildning

Tandläkare som läser en kompletterande utbildning har svårare att få jobb än de som läser grundutbildningen i Sverige.