Larmskandalen: "Väldigt mycket har gått fel"

När ett VMA ljuder uppmanas alla att lyssna på radion för mer information. Men det tog lång tid från att larmet börjat ljuda tills att radion fick veta något alls.