”Låt den digitala tekniken avlasta även kvinnorna”

Nu är hög tid att investera i ny teknik för en starkare välfärd och bättre arbetsvillkor. Det finns enorma vinster att göra när nya digitala hjälpmedel tar plats i äldre- och barnomsorg. Självlyftande duschar kan exempelvis rädda undersköterskornas ryggar.