Låt högskolorna utbilda specialistsjuköterskorna

Rätt kompetens på rätt plats blir allt viktigare i vården. Principen bör gälla även för utbildning. När regioner och landsting föreslår internutbildningar får det följder både för sjuksköterskorna, som inte får en erkänd specialistutbildning, och för oss som arbetar med högre utbildning och står med tomma stolar.