Låt inte barnens problem leda till våld och övergrepp

Antalet anmälningar om fysiskt våld i skolan ökar. För att stävja utvecklingen måste socialtjänsten, polisen, psykiatrin och skolan bli bättre på att fånga upp barn med problem i tid. För på våra skolor måste det alltid råda nolltolerans för hot och våld.