Låt oss fortsätta leva utan aktiv dödshjälp

Vi ska fortsatt ha en vård och omsorg som är tillägnad livet och inte döden. Vårdens uppdrag bör nu som alltid vara att döda smärtan och inte patienten.