Låt oss ta ansvar för totalförsvarets drivmedel

Nackas sak är vår! Låt oss vara goda grannar och ta hand totalförsvarets drivsmedelslagring som idag bedrivs i Nacka, skriver Västerås, Gävles och Norrköpings kommunstyrelseordförande.