Lean på gott och ont

Anna Nyström, chefredaktörBegreppet Lean väcker alltid starka reaktioner. Vissa bär på dåliga erfarenheter. De berättar om satsningar som bara kommit halvvägs, där man med stor entusiasm gjorde sina 5S-projekt, men där ledningen sen tappade intresset och Lean byttes ut mot något annat. Andra är helt lyriska.

Nyheten Lean på gott och ont dök först upp på Kvalitetsmagasinet.