Ledningsseminarie i Digital affärslogik

Kursen vänder sig till leverantörer och beslutsfattare inom dentalbranschen som vill utveckla sina kunskaper för att kunna nyttja kraften i den nya affärslogiken.

Du introduceras för olika sociala medier och begrepp på den digitala arenan och lär dig att förstå alternativa verktyg för olika användningsområden och syften

För mer information, kursinbjudan och anmälan>>

Dental24 i samarbete med IHM Business School