Legitimerad tandhygienist 2-5 dagar/vecka

Till vår verksamhet i Östergötland som idag består av 6 tandgygienister, 6 tandläkare och 5 tandsköterskor söker vi efter ytterligare två tandhygienister.

Oral Care erbjuder i första hand tandvård i hemmet för äldre, svårt sjuka och funktionshindrade patienter. Det ställer speciella krav på både yrkesmässig skicklighet och flexibilitet men också stora krav på kommunikation och bemötande.

Varje patient innebär ett stort antal kontakter inte bara med patienten själv, utan även med anhöriga, vårdpersonal och andra personer i patientens omedelbara närhet.

Vem är du?
* Du är legitimerad tandhygienist och trygg i din yrkesroll
* Du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift
* Du är mycket datavan och har erfarenhet av att arbeta i journal- och tidsbokningssystem såsom Opus, Effica, T4 eller Alma.

Eftersom arbetet huvudsakligen innebär kontakt med andra människor fäster vi stor vikt vid din förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med såväl kollegor, patient, anhörig och omsorgspersonal.

Eftersom den ena dagen inte är den andra lik och att det ibland händer oväntade saker på fältet måste du vara flexibel och klara av snabba förändringar – snabbt kunna prioritera om och ibland hitta egna kreativa lösningar.

Om företaget
Oral Care erbjuder tandhygienist- och tandläkartjänster genom ett unikt mobilt tandvårdskoncept, främst till äldre och funktionshindrade personer i deras trygga hemmiljö. Oral Care grundades 1989 och idag är vi ca 220 anställda i Linköping, Stockholm, Malmö, Göteborg, Halmstad och Jönköping.