Leveranstider sänke för svenska inköpschefsindexet

Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 57,3 i juni från oreviderade 57,9 föregående månad. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades tjänste-PMI ha stigit till 58,0 i juni.