Lex Maria-anmälan efter brister i journalföring

Tandvårdschef Anders Nylander, Folktandvården i Kalmar län, har gjort en anmälan enligt lex Maria efter brister i journalföring