LFN har bytt namn till TLV

TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

LFN, Läkemedelsförmånsnämnden, har bytt namn till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

TLV hette tidigare Läkemedelsförmånsnämnden, LFN.

I juli 2008 genomfördes tandvårdsreformen, en ny lag med målsättning att det ska bli billigare att gå till tandläkaren, speciellt för dem som har omfattande tandvårdsbehov.

Med anledning av att det inrättades en nämnd för statligt tandvårdsstöd, bytte LFN namn till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, vilket skedde den 1 september 2008.

Ny webbadress – www.tlv.se

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 55, 171 11 Solna
Telefon: 08 568 420 50
Fax: 08 568 420 99