Liberalerna: Inför en ”TripAdvisor” för vården

Patienternas frihet är något vi liberaler försvarar och vill förstärka. Vi vill göra det lättare att göra informerade val. Därför föreslår Liberalerna en ”vårdrådgivare” – en ”TripAdvisor” för vården – som sjukvårdens huvudmän själva bör stå bakom.