Licensierar förkylningsprodukt

Karo pharma har slutit avtal med österrikiska Marinomed biotech