Utbildning kan ingen ta ifrån dig

Välkomna till min krönika. Mitt namn är Lotta Björk Lillås, jag är leg. Tandhygienist. Min odontologiska resa började år 2000 som tandtekniker på ett laboratorium som hette Sjöbo Tandteknik. Huvuddelen av tiden satt jag på kbf-avdelningen. Vi gjorde allt från ordermottagning, bitshabloner, tanduppsättningar, metallkonstruktioner och färdigställande i akryl eller i porslin. Det var bara en sak som fattades, jag träffade aldrig patienterna.

Jag sökte till tandhygienistutbildningen och kom in år 2006 på Högskolan i Kristianstad. En fantastisk utbildning med mycket kompetenta föreläsare. Under tiden arbetade jag kvar som tandtekniker. Sommaren 2009 tog jag examen och var färdig legitimerad Tandhygienist samt hade en fil.kand. i Oral Hälsa.

År 2009 fick jag mitt första arbete som tandhygienist.

Utbildning är så viktigt. Tyvärr riskerar vi tandhygienister att bli färre och färre. Det är väldigt skrämmande eftersom vi redan har brist på tandläkare. För några veckor sedan fick jag reda på att det kommer att bli färre utexaminerade tandhygienister i Skåne. Anledningen verkar vara att det är svårt att få kompetent personal till utbildningen. Vi måste fortsätta utbilda!

Med brist på kompetent tandvårdspersonal måste vi börja tänka rätt. Hur kan vi fortsätta att ha en fungerande verksamhet med mindre personal. Med rätt UTBILDNING! Tandläkare har förmånen att få lov att delegera till sina tandsköterskor. De kan låta sina tandsköterskor göra så otroligt mycket mer än vad de gör idag. Genom en kompetensinventering syns vad som fattas. Ge personalen rätt utbildning för att kunna utnyttja klinikens alla rum under öppettiderna. Ni skulle bli förvånade över vad mer det kan ge! Detta ämnet återkommer jag till vid ett framtida inlägg.

Jag har varit på arbetsplatser som tycker att det är betungande med att ha studenter, vare sig det är tandsköterske, tandhygienist eller tandläkare-studenter. Medan andra har sett det som gratis-arbetare. Det är så viktigt att vi tar hand om studenterna men också förstår att de är där för att lära. Ta er ann studenterna, sätt av tid för dem, investera i dem med er kunskap och erfarenhet. För att vi ska få behålla studenterna i sin utbildning måste de få en trygg introduktion där de får tid för reflektion och analysering. Var med och bidra till mer kunskap.

Vi som redan har utbildning blir inte full-lärda. Det som är mest spännande med att handleda studenter är den kunskap de kommer med till din klinik. Helt ny färsk kunskap, ta vara på den.

Det verkar ju lovande även för oss tandhygienister. Det diskuteras specialistordning. Man har sett ett behov av att skapa karriärvägar för oss. Bristen på utveckling för oss har varit en av anledningarna till att tandhygienister har slutat och lämnat yrket. Vi väntar med spänning på att det blir till verklighet. Det ger ju både en individuell och kostnadseffektiv vård men framför allt en hög kvalitet av vård. Kunskap är viktigt för att vi ska erbjuda den bästa vården för varje enskild patient.

Ta hand om er, bli aldrig fullärd!

Bästa hälsningar

Lotta, odontologisk primadonna.

Lotta Björk Lillås, leg. Tandhygienist. Bakgrund som tandtekniker. Studerat fristående kurser inom Integrerad Hälsovetenskap och ledarskap. Brinner för teamtandvård, där samtliga på kliniken arbetar på det yttersta av sin kompetens.

Arbetar kliniskt på en mindre privat klinik i Skåne och studerar på fritiden.

Senaste inläggen