Lotta Engzell-Larsson : Pensionsålder är inte en fråga för DO

LEDARE. Pensionsåldern har blivit en stridsfråga.

Lotta Engzell-Larsson : Pensionsålder är inte en fråga för DO

LEDARE. Pensionsåldern har blivit en stridsfråga.