Lotta Engzell-Larsson: Styrelsejobb ska kunna faktureras

LEDARE. Nyligen (20/6) kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som befinner sig rejält i otakt med tiden.