Lovande för vaccin mot grisinfektion

En effektstudie som genomförts av Intervacc visar lovande resultat för ett vaccin mot streptokocker hos smågris.