Lovande utveckling för vaccin mot bröstcancer

Danskt bolag tar fram ny modell för cancerläkemedel.