M-toppen: "Väldigt stora pengar"

Ribban är hög för myndighetschefer i deras kontakter med kunder. ”Det får inte uppstå några tveksamheter”, säger Natali Phalén på Institutet mot mutor.