Malmö högskola blir universitet

Malmö högskola blir Malmö universitet vid årsskiftet. Det blir större fokus på forskning och ökade forskningsanslag från staten, vilket gynnar även odontologiska fakulteten.