Malmö högskola får regeringsuppdrag

Regeringen ger Malmö högskola i uppdrag att skapa en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk tandläkarutbildning.