Målsökande cancerforskning

Hon har fått en sexårig forskartjänst av Cancerfonden för sitt arbete med molekyler som söker upp tumörer och levererar strålning eller annan behandling. Life Science Sweden hälsade på Marika Nestor i Rudbecklaboratoriet i Uppsala.