Man avled efter tandoperation

Hittades död någa dagar senare.