Många tandläkarstudenter har ont i nacke och rygg

Nack- och ryggsmärtor är vanliga hos brittiska tandläkarstudenter. Undervisning i ergonomi tidigt under utbildningen kan vara ett sätt att komma till rätta med problemen.