Många villaägarna betalar alldeles för mycket för elen

I fjol hade drygt 640.000 hushåll i Sverige ett anvisat elavtal som enligt elbolaget God els beräkningar är i snitt 36 procent dyrare än ett rörligt. För en villaägare som förbrukar 20.000 kWh per år innebär detta att de betalt 6.200 kronor mer än om de haft ett rörligt avtal.