Männen dominerar inför kommunvalet

Sex av tio listor till kommunvalet toppas av en man. Det visar Dagens Samhälles kartläggning.