Gästforskare vid NIOM

En gång per år utlyser NIOM gästforskarställningar med syfte att främja nordiskt samarbete inom fältet biomaterialforskning och skapa kontaktnät mellan unga forskare i Norden.
Forskarställningarna kan sökas av både juniora och seniora forskare för egna projekt inom området dentala och medicinska biomaterial.

NIOM tillhandahåller all vetenskaplig apparatur for forskning inom toxikologi, mikrobiologi, kemi, fysik, metallurgi och klinisk forskning. Även handledning för juniora forskare är tillgänglig. Ansökan kan göras för perioder om 3-6 månader.

Lön i förhållande till kvalifikationer som junior eller meriterad forskare. Traktamente utgår under vistelsen.

Maria Kassapidou ger här en personlig beskrivning över sin tid som gästforskare vid NIOM (Nordiska Institutet för Odontologisk Materialforskning i Oslo).

Maria är specialist i oral protetik i Jönköping och doktorand på halvtid. Hon är nu kommen halvvägs på sin doktorsavhandling som berör olika aspekter på Co-Cr legeringar för fast protetik.

Maria Kassapidou

Min vistelse som gästforskare vid NIOM

Jag heter Maria Kassapidou och arbetar som protetiker på avd för Oral Protetik, Odontologiska Institutionen i Jönköping, men är också inskriven som doktorand på avd för Oral Protetik/Odontologisk materialvetenskap, Göteborgs Universitet.

Under 2017-18 var jag gästforskare vid NIOM i tre månader.

Vid min vistelse på NIOM har jag arbetat med del två och tre av min doktorsexamen.

Titeln på mitt projekt är Co-Cr-legeringar, tillverkade med fyra olika tekniker: gjutning, fräsning, presintrat-fräst och lasersintring.

Bristfällig kunskap kring användning av Co-Cr legeringar inom fast protetik skapade en nyfikenhet hos mig att ta reda på mer om dessa legeringar. För att på heltid kunna koncentrera mig på mitt forskningsprojekt ansökte jag om en plats som gästforskare vid NIOM.

Jag har fått möjligheten att med hjälp av kompetent personal på NIOM, undersöka in vitro-egenskaper som korrosion, cytotoxicitet, hårdhet och draghållfasthet på de vanligaste Co-Cr legeringarna samt titan.

 Det var en fantastisk tid att vara gästforskare på NIOM. Personalen har varit hjälpsam och alla är otroligt kompetenta inom sitt ämnesområde.

Positivt med tiden på NIOM har även inneburit att jag träffat gästforskare från andra länder som jag fortfarande har kontakt med.

Det har varit otroligt lärorikt, givande och roligt.

____________________________
Maria Kassapidou
Övertandläkare, doktorand
maria.kassapidou@rjl.se