Gjesteforskerstillinger ved NIOM i 2019

Ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer as, NIOM, er det ledige stillinger som gjesteforsker for 2019. Stillingene er et ledd i det nordiske samarbeidet innen biomaterialforskning, og ansettelsestiden er vanligvis 3 – 6 måneder.

Stillingene er tiltenkt personer som har utdannelse og/eller forskningserfaring relevant for instituttets fagområde. Instituttets forskning omfatter fysikalske, kjemiske, biologiske og kliniske spørsmål relatert til odontologiske og medisinske biomaterialer. PhD kandidater og unge forskere oppfordres spesielt til å søke.

Stillingene avlønnes etter kvalifikasjoner fra stipendiat til professornivå. Merutgifter ved ekstra bolig under oppholdet ved NIOM kompenseres med inntil NOK 5.650 per måned.

Søker må utarbeide en prosjektplan som inneholder (i) målsetting for prosjektet, (ii) kort beskrivelse av materialer og metode inkludert instrumentbehov og (iii) driftskostnader.

Nærmere opplysninger kan fås ved kontakt med direktør Jon E. Dahl, tlf +47 67 51 22 05 og laboratorieleder Hilde M. Kopperud, tlf +47 67 51 22 36.

Søknad med CV og prosjektplan sendes NIOM as, Sognsveien 70A, N-0855 Oslo (eller via e-post: niom@niom.no) innen 20. juni 2018.

Velkommen med din søknad!

Oslo  mai 2018

Jon E. Dahl,

Direktør