Klinikchefer till Folktandvården Halland, Halmstad

Är du en engagerad ledare som med din kommunikation har förmågan att skapa delaktighet och engagemang? Drivs du dessutom av att utveckla verksamheter i syfte att nå bättre resultat? Då kan jobbet som klinikchef vara något för dig!

I Närsjukvården Halland ingår Folktandvården och de offentligt drivna vårdcentralerna. Vi arbetar för att vara en hälsoaktör i framkant och våra 1100 medarbetare är nyckeln i verksamheten för god tandvård till våra invånare. Vi fokuserar på medarbetarnas kompetensutveckling där det finns goda möjligheter att ständigt utvecklas. Det finns dessutom mycket goda förutsättningar med vår närhet till en komplett specialisttandvård.

För Folktandvården Halland är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med tandvård och munhälsa i fokus. Gott bemötande och hög tillgänglighet är ledord för att sätta våra invånare i centrum. För att lyckas tror vi på samarbete mellan alla våra olika kompetenser. Vi satsar på kompetensutveckling, forskning, bra arbetsmiljö för ständig utveckling av vår verksamhet.

 

Arbetsbeskrivning

Som klinikchef har du ett helhetsansvar för kliniken samt leder och utvecklar verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna utifrån givna ramar. Du ansvarar självständigt för att utveckla en för patienter och kunder – effektiv, kvalitativ och attraktiv verksamhet med ett hållbart och stimulerande arbetsklimat för medarbetarna. Viktiga frågor för dig som klinikchef att hantera är rätt bemanning och att medarbetarna har rätt kompetens i förhållande till klinikens uppdrag.

Du ansvarar dessutom för att verksamheten upprätthåller en hög patientsäkerhet och kvalitet utifrån gällande lagar och riktlinjer, och arbetar för att kliniken har en god tillgänglighet som är anpassad efter patienternas och kundernas behov.

Chefsrollen är en kombination av både strategiskt och operativt arbete där du har ansvaret för klinikens ekonomi, verksamhet och personal. Samverkan och nära dialog med övriga folktandvårdskliniker och vårdcentraler inom Närsjukvården Halland och andra samarbetspartners är en del av uppdraget. Du rapporterar direkt till områdeschefen och ingår en av Folktandvårdens resultatgrupper, en roll som kräver helhetstänkande utifrån organisationens bästa.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig med förmågan att skapa goda relationer med både patienter, kunder, medarbetare och andra samarbetspartners. Du ser förmågan hos dina medarbetare och värdesätter deras kompetenser genom att skapa tillit.

Som ledare är du tydlig, kommunikativ och kan på ett förtroendegivande sätt involvera, engagera och motivera dina medarbetare i såväl ordinarie arbete såsom strategiska utvecklingsområden. Du säkrar att budskap når fram för att skapa delaktighet i syfte att driva utvecklingsarbetet framåt. Du har god självinsikt samt är en förebild där dina värderingar genomsyrar ditt sätt att leda och stämmer överens med Region Hallands värdegrund.

Du som person är engagerad och utvecklingsorienterad med förmågan att fatta snabba men kloka beslut i syfte att utveckla verksamheten framåt utifrån ett helhetsperspektiv. Vi ser det som meriterande om du har egen erfarenhet av utvecklingsarbete. Dessutom är du strategisk, strukturerad och analytisk med en fallenhet för att se och kunna sammanfoga olika perspektiv till en helhet. Detta kan du sedan enkelt förmedla till dina medarbetare i syfte att skapa en gemensam förståelse för åt vilket håll verksamheten ska.

Du som söker har god förståelse för hur tandvården fungerar avseende kvalitetsfrågor, rutiner och ekonomi. Du har dessutom egen erfarenhet av arbete inom tandvårdsverksamhet. Du har en högskoleexamen inom tandvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vi ser det som meriterande om du har tandläkarexamen samt om du har chefserfarenhet eller lett tandvårdsverksamhet.

Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Välkommen med din ansökan!

Ansök här >>